Başarılı bir kurumsal yönetim örneği olarak Denizbank

Bu yazıyı yazmamdaki amaç Denizbank’ın uyguladığı kurumsal yönetim tekniklerinin SPK ilkeleriyle uyup uymadığı konusunda bilgi verip, bankanın yönetim tekniklerinin uygulamasını yorumlamaktadır.Denizbank’ın özelleştirilme kapsamında Zorlu Holding tarafından alınmasından itibaren uygulamış olduğu yönetim biçimi önemli bir şekilde başarıya ulaşmıştır. Bu başarısını 3 şubeden 7 sene gibi kısa bir sürede 200 şubeli ve Avrupa’nın en hızlı büyüyen bankası olması ne kadar iyi yönetildiğine dair önemli bir kanıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Bankanın bu başarısını sağlamasındaki temel sebeplerde birisi bankanın kurumsal yönetim ilkelerini esas olarak alıp bu ilkeler doğrultusunda hareket etmiş ve bu ilkeleri bankanın büyümek için daha sonradan almış olduğu çeşitli bankalara da uygulamasıyla başarıya ulaşmıştır.

Bankanın kurulduğu andan itibaren her müşterisini bir ortağı olarak görmüş ve yönetim felsefesini buna uygun geliştirmiştir. Böylelikle yatırımcıları ve müşterilerine bir bankada olmasa olmaz değer olan güven değerini aşılamıştır. Yönetim kurulu başkanını ve yardımcısını da bağımsız üyelerden seçmesi bankanın bağımsızlığa ve şeffaflığa ne kadar çok önem verdiğini göstermiştir. Ayrıca bankanın izleyen yıllarda büyümesiyle birlikte 5 kişilik yönetim kurulunu 7 kişiye çıkartırken yeni seçilen üyelerin birisinin bağımsız olmasına özen göstermiş olması dikkat çekicidir.

Banka kurumsal yönetim ilkeleri gereği çeşitli alt komiteler kurmuştur. Denetim ve atama komitelerinin ağırlığı yine bağımsız üyelerden kurmuş olan Denizbank alt birimleri ve komitelerini de güçlendirerek bağımsızlık ve şeffaflık unsurlarını alt komitelerde de sağlamıştır. Denetim komitesinin başında Dr. Veysi Seviğ gibi alanında bilgisini ispatlamış bir kişinin bulunması şirket için büyük fayda sağlamıştır. Ayrıca şirket yönetim kademesinde bulunan kişilerin eğitimli ve mesleki deneyimleri bulunan kişilerden seçmiş olduğunu anlamaktayız.

Banka ayrıca SPK ilkeleri gereğince azınlık hisselerine önem vermiş ve azınlık hissedarlarına vermiş olduğu önemi göstermiştir. Her oyun eşit olması ve yüzde birlik bir paya sahip olan kişinin isterse kendi atayacağı bağımsız denetçi ile çalışabileceğini belirtmiştir. Denizbank ayrıca kurumsal yönetim ile ilgili çalışmalara titizlikle uyacağını şayet uyulmamışsa bunun nedenlerinin kamuoyu ile paylaşılacağını da şirket ana sözleşmesine dâhil etmiştir.

Yönetimde oy çokluğu yerine ortak akıla önem veren şirket yönetimi, yönetim kuruluna ait çeşitli kararları icrada bulunan müdürlere vererek kendi işlerine daha fazla odaklanmasını sağlamıştır. Ayrıca şirketin kuruluş aşamasında Garanti bankası Moskova’yı kuran Hakan Ateş ile çalışarak profesyonelliğe ne kadar çok önem verdiğini tekrar göstermiştir.

Banka kurumsal yönetim ilkeleri ile uyum çalışmaları sırasında SPK’nın tavsiyeleri ile birlikte yurtdışında uygulanmakta olan kurumsal yönetim uygulamalarını incelemeye almış ve banka sürekli kendisini geliştirmeye karar vermiştir. Bu sayede kurumsal yönetim ilkeleri uygulamasında öncü olan banka hem kendi kurumsallığını geliştirmekte hem de şeffaflığını arttırarak Türkiye’de ki diğer bankalara örnek olma yolunda ciddi adımlar atmıştır.

Kurumsal yönetim çalışmalarının başarısı için en önemli etken yönetimin bu çalışmaları benimsemiş olmasıdır. Denizbank örneğinde bunun tam olarak sağlandığını açıkça görmekteyiz. Banka yönetimi bankanın gelişim sürecinde kurumsal yönetim ilkelerine vermiş olduğu önem finansal performans kadar önemli bir yer tutmaktaydı. Bu şekilde yönetimin sahip çıkmasından sonra kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmaması için herhangi bir sebep yoktur.

Bankanın bu şekilde büyümesinde yer alan unsurlardan birisi de bankanın banka ile ilgili diğer hizmetler olan kredi kartı ve hayat sigortası gibi hizmetlerde ülkenin alanında önde gelen şirketleri ile çalışmış olması kendisine zaman ve maliyet kazandırmıştır. Banka illa kendi bankamın ürünü olacak gibi ya da yönetimin çoğu benim tarafımdan olacak gibi bir uygulamaya gitmeden, kompleksiz bir şekilde kredi kartı için Garanti Bankası, hayat sigortası için Axa Oyak ile işbirliğine gitmiş ve son derece başarılı olmuştur.

Denizbank’ın uygulamış olduğu kurumsal yönetim ilkeleri uygulamaları SPK’nın tavsiyelerinin üzerinde olup tam şekliyle uygulanmaktadır. Ayrıca şirket bunu bir zorunluluk olarak görmeyip bir yönetim felsefesi olarak gördüğü için banka sürekli gelişmeye açık bir şekilde önetilmektedir. Bu şekilde bankanın güvenirliliği artmaktadır. Bunu da bankanın halka açılma işlemleri sırasında 20.000 kişiden gelen, toplam halka arzın 5 katı bir büyüklükte olmasıyla kendisini göstermiştir. Denizbank’in geliştirdiği bu yönetim bicimi bana göre doğru hizmet kavramına tamamen uymakta olup toplumun güven desteğinin bir kuruluşu nasıl ayakta tutup büyüttüğüne en büyük örnektir.

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

1 comment

  1. […] örneğini inceledik. Denizbank ile ilgili yazıyı daha önce yazmıştık. Okumak isteyenler http://entelektuel.com/basarili-bir-kurumsal-yonetim-ornegi-olarak-denizbank/ adresindeki yazımı okuyabilirler. Ders çıkışında ise bir baktım üniversitenin giriş […]

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*