Danıştay

Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu, Danıştay üyelerine yönelik dünkü saldırının sadece kendilerini değil tüm yargıyı, adaleti ve devletin tüm kurumlarını hedef aldığını söyledi.
Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu, Yargıtay Başkanı Osman Arslan, Danıştay Başsavcısı Zafer Kantarcıoğlu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok, Danıştay’da ortak bir açıklama yaparak saldırıya tepki gösterdi. Ortak açıklamayı okuyan Çörtoğlu, Danıştay yargıçlarına görevlerinin ifası sırasında yapılan menfur hatta katliam girişimi olarak nitelenebilecek saldırının demokrasiye, laik cumhuriyete yönelik olduğunu söyledi. Yargıya karşı yapılan bu ve benzeri saldırıların kendilerini sindiremeyeceğini ifade eden Çörtoğlu, “Milletimizden aldığımız güçle bugün dünden daha kararlı olarak görevimizin başındayız ve olmaya devam edeceğiz.” dedi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu saldırı dolayısıyla yargı dışında da laik, demokratik devlet düzenini koruma görevi ile yükümlü olanlara bu görevlerini tekrar hatırlatır; bu yolda verilen yargı kararlarına karşı kimi siyasiler ve basın organlarının sorumsuzca kışkırtma ve tutumlarının ağırlıklı etkisi olduğu gerçeğini de kamuoyunun takdirine sunarız.”

Münferit olaylardan yola çıkıp belirli bir camiayı hedef göstermenin ne kadar tehlikeli oldugunu daha önce biz yaşadık peki ya siz ?

Ki olaylar sonucu devlet içinde devlet olanların devleti ele geçirmeden devlet gibi iş yapmanın nasıl bir eylem olduğunu “susurluk ” vari olaylarda yaşıyoruz.
Devlet içinde devlet istemeyen gençler topluluğu.

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*