Güneş Tutulması

Kadına karşı aile içi şiddet; kültürel, coğrafi ve dini
hudutları aşan, her sınıftan, her eğitim veya ciro düzeyinden ve çeşitli etnik
kökenden vatandaşlar içinde var ortaya gelen tek meseledir. İnsan hakları
açısından, yaşamsal cinsiyet temelinde tek insan hakkı ve işte escort link bağımsızlık ihlali ortaya
gelen kadına yönelik aile içi kuvvet, bayanların yaşamsal ve uygun fiyat
hayatta yerlerini alma haklarından çeşitli şekillerde mahrum kalmalarına, bunun
da ötesinde fizyolojik ve ruhi sıhhat sorunları yaşamlarına, sakat kalmalarına
ve hayatlarını yitirmelerine ne sebeple olmaktadır. Şiddetin fizyolojik,
cinsel, duygusal, uygun fiyat ve sözel olmak üzere 5 faklı türü yer almaktadır.
Bunlara ayrıyeten, bayanların maruz kaldıkları namus cinayeti, ece cinsel
taciz, tecavüz gibi eylemlere de çeşitli kuvvet biçimleri içinde koltuk
verilmektedir. Kadına karşı kuvvet, Birleşmiş Milletler Evrensel Heyeti
açısından 1993 yılında onay edilmiş ortaya gelen Kadına Karşı Şiddetin Ortadan
Kaldırılması Bildirgesi’nde “ister kamusal isterse özel hayatta ortaya
gelsin. Kadınlara fizyolojik, cinsel veya ruhsal zarar veya ıstırap verici veya
verebilecek ortaya gelen cinsiyete dayalı tek eylem, tek uygulama veya bu tür
eylemlerle tehdit etme, zorlama ve keyfi olarak özgürlükten mahrum bırakma
olarak tanımlanmaktadır. Yeryüzünde 1960’lardan bu yana gösterişli duruma
gelmeye başlayan kadın hareketinin çabalarıyla kadına karşı aile içi kuvvet
toplumların gündemine girmeye başlamış ve nihai 30 yılda da en mühim insan
hakları ihlallerinden birisi escort
dileğin resimleri
olarak onay edilmiştir. Gaziantep’te ise kadına yönelik
aile içi kuvvet konusu 1980li senelerin nihayetinde etkili olmaya başlayan
kadın hareketinin çabalarıyla Gaziantep gündemine girmiştir. Yeryüzünde,
bilhassa 20. Yüzyılın son on senesinde sürat galip gelen denetim ve
incelemeler, kadına karşın şiddetin hem tek yaygınlığına hem tek de nedenlerine
ve neticelerine ilişkili olarak mühim ölçüde haber birikimi sağlanmıştır. Ancak
Gaziantep’te kadına karşı aile içi kuvvet dair detaylı haber ve bilgi imkanı
sunan araştırma sayısı yetersizdir.

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*