Liberal gençlerin dergisi

clomid kaufen apotheke

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

4 comments

  1. exhorder diyor ki:

    güzel.

  2. exhorder diyor ki:

    Liberalizm, para tuzağıdır..

  3. exhorder diyor ki:

    sermaye kimi istiyorsa onu entelektüel yapar. ne demiş marx: “entelektüel faaliyeti koşullandıran üretim ilişkileridir. her çağda egemen sınıfın fikirlerini savunan ideolojiler hakim olmuştur.” yani esasında, bir dönemde hakim olan fikirler, o dönemin üretim ilişkileri ve egemen sınıfınca belirlenir. günümüzde de liberal aydınların halk kitlelerince okunması, yine sermaye sınıfının ve burjuvazinin egemenliği nedeniyledir.

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*