Petrol Ofisi

petrol ofisiPetrol Ofisinin devletten vergi iadesi alması ile başlayan süreçte yapılan inceleme ve bunun sonunda Petrol Ofisi A.Ş’ye kesilen vergi ziyaı cezası hakkında hepiniz az çok bilgi sahibisiniz ve şimdi biz bunun biraz içine gireceğiz , cidden Petrol Ofisi devletten kazık mı yemiştir ? Yoksa devlete kazık atmaya çalışan bir şirket midir ?

Cezanın neden verildiğini yazının en alt kısmında göreceksiniz, Esas sorun şirketin Aydın Doğan tarafından şirketler arası evlilik yapılması süretiyle birleşip Petrol Ofisini satın almasına dayanmaktadır.Kimileri bunun koftiden bir şirket evliliği olduğunu ileri sürerken İş bankası ve Doğan Holding arasındaki anlaşma ile iş yapmak için kurulduğunu ve PetrolOfisini almadan 2,5 yıl önce alındığını beyan eden PO bunda haklıdır ama insanın aklına PO’nun özelleşeceğini daha önceden haber alıp onun için mi şirket kurdular gibi komplo teorileri gelmiyor değil.

Bütün bunlar olurken Petrol Ofisinine  vergi dairesi tarafından 2001 yılı vergi inceleme raporu dayanak gösterilerek toplam 1 milyon 687 bin 919 YTL vergi aslı ve 1 milyon 687 bin 919 YTL vergi ziyaı cezası  kesilmiştir . Lakin önemli olan maliyede cezanın keislmesinden çok cezanın mükellefe bildirimi esastır.Yani bütün bu olanalr 2006 yılının son bir haftasında oldu ve bu olaylar bir hafta daha geç olsa idi ve bu ceza Perol Ofisine tebliğ edilmese idi bu cezanın hiç bir hükmü kalamz zaman aşımına uğrardı.( Ceza tebliğini kim aldığını ciddi ciddi merak ediyorum ) .Şükür ki bu ceza tebligatnamesi Şirkete tebliğ edilmiş olduğunu şirketin imkb’ye yaptığı açıklamadan anlıyoruz.(1)

Cezanın veriliş nedenini ise firma yetkililerinin gene imkb’ye yaptığı açıklamada (2) şirkeitn 2001 yılında vergi iadesi isteminde bulunduğu stopajların incelenmesi sırasında çıktığını belirtirken olayın esasının kur farklarının gider olarak yazılıp yazılamayacağı hakkında olup bunu hangi muhasebeciye sorarsanız sorun kur farklarının gider olarak yansıtılacağını bilir , üç aylık geçiçi vergi beyannameleri sırasında ve sene dönem sonlarında her firma bunu yapar ve kur farkını olumlu ise kambiya karını zarar ise kambiyo zararına atar bu da normalde çok doğal gözükmektedir ve bu işlem , maliye bakanlığının muktezalarına uyulduğunu ve muktezalara uyulması gerektiğini söylüyorlar , Şirket yetkilileri bunu söylüyor söylemesine de her nedense alın akrdeşim mukteza budur demiyorlar , hal böyle olunca ben başka bir firmaya verilmiş muktezayı danıştay kararı gibi örnek alıp işlem yaptığını düşünüyorum petrol ofisinin halbuki muktezaların her şirket için ayrı ayrı olması gerekir ve başka bir şirkete verilmiş muktezayı kullanılmaması gerekir.Mukteza esasında görüştür , maliye bakanlığının ne yapmanız gerektiğini bilemediğinizde ya da kanunlarda belirli açıklıklarda kanununda ki eksikliği yorumlama yetkisi bulunan kurumun firma yetkililerine bunu bu şekilde yapın , bunu şu şekilde yapın ama bunu bu şekilde yapmanız ilgili kanunun şu maddesi uyarınca yasaktır gibi ifadeleir içeren görüştür ve her firma için ayrı ayrı verilir.Hal böyle olunca petrol ofisi yetkilileri başikasına verilen muktezayı kendileri kullanıyor gibime geliyor bu müktezayı basına açıklamadıkları sürecede pek inanmayacağım.

Benim bu konuda Petrol Ofisine inanamamamda ki bir diğer sebep ise bunun tam beş yıl sonra ortaya çıkması.Her muhasebeci bilir ki firmaların vergi dairelerindeki beyananmeleri her beşinci yılın sonunda denetlenir , örnek vermek gerekirse 2001 yılının defterlerinin incelenmesi 2006 yılının sonuna kadar yapılması gerekirdi .Misal siz işyerinizi kiraladınız sizin mülkünüz değil ve bunun için muhtasar beyannamede bu işyeri ile ilğili muhtasar beyananmede brüt kiranın yüzde 22 oranında vergi vermeniz gerekmektedir eğer bunu vermeyip maliyeyide 5 yıl kandırmışsanız maliyenin artık yapacağı hiçbir şey yoktur.( Kira sözleşmenizi maliyeye bildirmemişseniz yanıltmaya girer ki o durum ayrıdır.)Şimdi  5 yılın sırrını bu konudan bildiğim için bu incelemenin yılın son zamanında Petrol Ofisi yetkililerinin kendimiz istedik tandansında çıkışlarını inandırıcı bulmuyor ve daha sonra kendilerinin vergi iadesi istemiştik o zaman anlaşıldı gibi uygulamalarıda komik bulduğumu ifade etmek isterim.

Gelelim kur farklarına deminde demiş olduğum gibi kur farkları zarar olarak yansıtılabilir fakat burada farklı olan durum şirketin elinde bulununa paralardan ziyade PO’nun yaptıgı kur farkı zararı şirket birleşmesinden kaynaklandığı için devlet baba buna müsade etmemiştir ve ilgili cezayı göndermiştir.

Velhasıl , devleti dolandırmaya kalkan herkesin kanun önünde ki eşitliği sabit olup olmadığını dava sonuçlanınca göreceğiz .

Not : Petrol ofisinin özelleştirmesinde bana vereceklerini bilsem ben dahi girerdim , devletin parası ile kasasında para bulunup para basan yeri ben dahi alırdım.İşte o çok sevdiğim özelleştirmelerin bu şekilde oldu bittiye getirilmeleri çok kötü.

 

şirkeitn imkb’ye yaptığı açıklamalar aşağıdaki gibidir. 

—————————————-

Petrol Ofisi A.Ş.’nin 27.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan

açıklamadır.

İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.’nin Üsküdar Vergi Dairesi’nden talep ettiği stopaj iadesi

ile ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda, İş Doğan Petrol Yatırımları adına

düzenlenen 2001 ve 2002 yıllarına ait vergi inceleme raporları tarafımıza 27.12.2006

tarihinde tebliğ edilmiştir. Vergi dairesi tarafından 2001 yılı vergi inceleme raporu

dayanak gösterilerek toplam 1.687.919 YTL vergi aslı ve 1.687.919 YTL vergi ziyaı cezası

içeren vergi/ceza ihbarnamesi de aynı tarih itibariyle tebliğ edilmiştir.”

—————————————-

Petrol Ofisi A.Ş.’nin 27.12.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan

açıklamadır.

İlgi: 27.12.2006 tarihli özel durum açıklamamıza ek olarak.

Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolürü Aykut Doğan tarafından hazırlanarak İş Doğan Petrol

Yatırımları A.Ş.’nin 2001 ve 2002 yılına ilişkin işlemlerinin incelendiği “Sınırlı Vergi

İnceleme Raporları”nın sonuç kısımlarında aşağıdaki tespitler belirtilmektedir;

i) 2001 yılı ile ilgili olarak (rapor no: GKR-2006-892/9);

1) İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.’ne haksız yere iade edilen 1.534.472,18 YTL kurumlar

vergisi ile 153.447,22 YTL fon payının ikmalen tarh edilmesi,

2) Aynı tutarda vergi ziyaı cezası kesilmesi,

3) İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş. tarafından bu kapsamda verilen teminat mektubu çözümünde

yapılan tarhiyatların dikkate alınması,

4) İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.’nin devreden zararının bulunmadığı ve

ii) 2002 yılı ile ilgili olarak (rapor no: GKR-2006-892/10);

İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.’nin 2002 yılı hesap döneminden devreden zararının (negatif

vergi matrahının) 17.205.865,55 YTL

olarak dikkate alınması gerektiği görüşlerine yer verilmektedir.

Raporların sonuç bölümünde belirtilmemekle birlikte vergi inceleme raporunun yukarıdaki

sonuçları doğuran temel iddiası iştirak hisselerinin satın alınmasına ilişkin finansman

giderlerinin (kur farkı ve faiz giderlerinin) gider yazılamayacağına ilişkindir.

Bu karşın Şirketimizin görüşü ise;

1) Maliye Bakanlığı’nın iştirak hisselerinin alımına ilişkin finansman giderlerinin gider

yazılması gerektiği yönünde birden fazla muktezasının olduğu ve dolayısıyla Bakanlığın bu

konudaki görüşünün istikrar kazandığı,

2) Aynı şekilde istikrar kazanmış vergi yargısı kararlarında da iştirak hisselerinin alımına

ilişkin finansman giderlerinin gider yazılmasının kabul gördüğü,

3) Vergi Hukuku Uzmanlarınca yayınlanmış çok sayıda kitap, dergi ve makalede de iştirak

hisselerinin alımına ilişkin finansman giderlerinin gider yazılmasının mali mevzuta uygun

olduğunun savunulduğu,

4) Bu görüşlerin sonucunda da iştirak hisselerinin alımına ilişkin finansman giderlerinin

gider yazılmasının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’n 5. maddesinde de açıkça yer aldığı,

dolayısıyla yukarıda sayılan tüm unsurların ışığı altında iştirak hisselerinin satın

alınmasına ilişkin finansman giderlerinin gider yazılmasının gerektiği şeklindedir.

Şirketimizin görüşü doğrultusunda inceleme raporuna karşı her türlü hukuki haklarımız

kullanılacaktır.”

 

 

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

3 comments

 1. Bayramali ŞAHİN diyor ki:

  124574 bayii kodlu Albaer Şahinler Petrol yetkilisi olarak saat 21:00′ gelen nakliye tankeriniz, Euro Disel deposuna Motorin 2000 boşaltmıştır. Saatlerce aramamıza rağmen hiç bir yetkiliye ulaşamadık. Kaldıki 2 (iki) gün önce verdiğimiz Euro Disel siparişi 3’üncü gün İstasyonumuza ancak ulaştı. Kendi tankerimiz istasyonda yatmasına rağmen, kendi tankerimizle Euro Disel alamamaktayız. Ben Üç gündür Euro Disel satamıyorum. Benim Ofis ödemem bir gün geç kaldığı zaman hemen vade farkı konuluyor, bizde kuzu kuzu ödüyoruz!!! Şimdi size soruyorum ben üç günlük Euro Disel satamadığımdan dolayı meydana gelen zararımı kim karşılayacak??? Bu sıkıntının giderilmesi için bu e-maili alan TÜM YETKİLİLERE SESLENİYORUM 15.08.2007 Çarşamba günü bu sorunumuzun çözümü için telefonlarınızı bekliyorum. Aksi taktirde gereken mercilere müraacatta bulunup hakkımı sonuna kadar arayacağım.

  Ben Euro Disel ve 97 Oktan Kurşunsuz Benzini kendi tankerimle almak istiyorum. Sermaye koyup tanker ve maaşlı, sigortalı söför çalıştırıyorum buna rağmen malımı kendim alamıyorum. Netice itibari ile zaman zaman bu sıkıntıları yaşıyoruz.
  Gereğinin yapılıp tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

  Saygılarımla;
  ALBAER ŞAHİNLER PETROL adına
  Bayramali ŞAHİN
  0532 292 50 07

 2. amarat diyor ki:

  şahsi kanatime göre Petrol ofisi ve birçok aydın doğan şirketi akp yanlısı yayın yapmanın faideletini misliyle aldı. Petrol ofisi ise bence bedavaya aydın doğana peşkeş çekildi.

 3. ayşe diyor ki:

  petrol ofisi bence buyük bı haksızlıga maruz bırakılmıs….

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*