Sahabe Hz. Vahşi

Bazı arkadaşlarımızın kimi konularda kafası çok karışık. Bu konulardan birisi de Hz. Vahşi r.a. idi. Peygamber Efendimizin görmek istemediği bir kişiyi ben de görmek istemem, Müslüman olması O’nu göklere çıkarmamıza yeterli olmayacağını söylüyordu. Bunları bir müslümandan duymak açıkçası bana çok garip gelmişti.

Geçenlerde arkadaşlar ile bir sohbet sırasında Hz. Vahşi’nin adı geçti ve bir evliyanın sözleri yer almaktaydı. O anda sohbetteki arkadaşa bu kitabın neresi diye tam soramamıştım fakat şimdi aradım buldum. İşte o sözler aşağıdakilerdi.

Ömer b. Abdilaziz, Hulefâ-i Râşidîn’den sonra beşinci halife olarak kabul edilir. Fakat buna rağmen O, bir sahabi değildir. Hasan-ı Basrî Hazretleri’nin ifadesiyle “Ömer b. Abdülaziz, ancak Vahşi’nin atının burnundaki bir toz olabilir”.

Sahabi, “Rasulüllah (sallallahu aleyhi vesellem) ile mü’min olarak mülakî olan (karşılaşan) ve müslüman olarak ölen kimse” diye tarif edilir. Bu bağlamda sahabenin çoğu Allah Rasûlü’nün dizinin dibine oturmuş, sohbetine katılmış ve rahle-i tedrîsinden geçmiştir. Celâleddin Süyûti gibi büyük bir velînin Efendimiz’le 70 defa yakazaten veya uyanık olarak görüştüğü rivayet edilir Buna rağmen O Hazret, sahabe seviyesine yetişememiştir. Çünkü sahabe, Efendimiz hayatta iken sohbetine katılmış ve O’nun nübüvvet nûrundan istifade etmiştir. “Sohbette insibağ vardır” yani bir sohbet ortamında bulunan insanlar o sohbet ortamından feyiz alır, kendilerine sohbet eden büyük zâtın iklime girer ve ister istemez ondan etkilenirler. Buna binâender ki Yunus Emre de “Erenlerin sohbeti, artırır marifeti” demiştir.

kaynak: ***

 

Açıkçası bu sözleri de Hz Vahşi konusunda kafası karışık olan arkadaşlarımızın söz söylerken kimin hakkında konuştuklarının farkına varır ve sözlerini buna göre söylerler diye umuyorum.

Doğrusunu ALLAH c.c. bilir.

Akne tiedotus

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*