Yardım paketleri dünya ticaretine zarar veriyor

Aklı başındaki tek adam

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, dünyada yaşanan krizle birlikte gelişmiş ülkelerin korumacı politikalara yönelmesinin, dünya ticaretine zarar verdiğini belirterek, korumacılığın durgunluğu kalıcı hale getirebileceğini söyledi. Tüzmen, bankacılık sektörünün ihracatın finansmanına destek vermemesinin de ihracatı olumsuz 
etkilediğini bildirdi. Bakan Tüzmen, “dünyada yaşanan krizle birlikte, krizden etkilenen ülkelerin aldıkları önlemlerin dünya ticaretini nasıl etkileyeceğine“ ilişkin bir çok ülkenin uluslararası kuralları dikkate almadan uygulamalar yaptıklarını ifade etti. 
Gelişmiş ülkelerdeki ekonomi yönetimlerinin tam bir panik içinde olduğunu kaydeden Tüzmen, söz konusu ülkelerin aldıkları kararların uluslararası hukuka, Dünya Tİcaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uyup uymadığını tartışmadığını söyledi. Bakan Tüzmen, geçmişte korumacı politikalara şiddetle karşı çıkan ve DTÖ toplantılarında korumacılığa 
karşı mücadele eden bu ülkelerin, şimdi korumacılığa yönelme eğilimine girdiğini belirterek, “Gelişmiş ülkelerin korumacı politikalara yönelmesi, dünya ticaretine zarar veriyor. Kriz nedeniyle dünya ticaretinde ciddi bir pazar daralması yaşanırken, buna bir de korumacı politikaların eklenmesi tehlikeli bir durum yaratıyor“ dedi.

 

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*