Alacağına şahin olan devlete güzel bir örnek

Devlet baba ÖTV üzerinden KDV alarak verginin vergisini alan eşsiz uygulamaları ile adeta sineğin yağını çıkarmakta oldukça mahir. 2013 yılında kira geliri elde eden kişiler normalde elde ettikleri evlerden 3.200 TL istisna ve kalan tutardan %25 götürü gider indirimine imkân vermekteydi. 2014 yılında beyan edilen 2013 gelirlerinde bazı şartlarda 3.200 TL’lik istisnaya izin vermemektedir. Size örnekler ile bunu anlatacağım.

Örnek 1 – Aylık 2.000 TL kira geliri elde eden ve bir başka geliri olmayan Bay A’nın vergisi aşağıdaki gibidir.

Örnek 2 – Aylık 2.000 TL kira geliri elde eden ayrıca brüt maaşı 6.000 TL olan Bay B’nin vergisi aşağıda gibidir.

1 Yıllık brüt kira geliri 2.000 x 12 = 24.000 TL

1 Yıllık brüt maaş geliri 6.000 x 12 = 72.000 TL

Bay B’nin bir yıl içinde elde ettiği gelir (24.000 TL + 72.000 TL ) 96.000 TL, 94.000 TL’den büyük olduğu için Bay B devletin 3.200 TL’lik istisnasından faydalanamayacak.

Örnekte gözüktüğü gibi Bay B ile Bay A aynı tutarda kira geliri elde etmesine karşın Bay B, Bay A’dan (3.065 TL – 2.585 TL ) 480 TL daha fazla vergi ödeyecektir. Devlet Bay B’yi sen kira geliri dışında ayrıca gelirin var ve toplam gelirin 94.000 TL’den fazla diyerekten Bay B’yi cezalandırıyor. Bay B çalışmasa tıpkı Bay A gibi vergilendirilecekti ve 3.065 TL yerine 2.585 TL gelir vergisi ödeyecekti. Peki, Bay B çalışmasaydı devlet Bay B’nin gelirinden elde etmiş olduğu 14.169 TL gelir vergisini alabilecek miydi? HAYIR, ama devlet ne yapıyor, Bay B’yi cezalandırıyor ve O’nun 3.200 TL’lik istisnadan faydalanmasına izin vermiyor.

İşte size devletin “Vergi Adaleti”.

Devlet bu kadar ayrıntıya dikkat ediyor ve sineğin yağını çıkarırken hep kendini düşündüğünü sizlere anlatmaya çalışacağım. Aşağıdaki örneği lütfen dikkatlice inceleyelim.

Örnek 3 – Bay C yıllardır biriktirdiği birikimi ile kendisine bir işyeri almış ve bu işyerini 2.000 TL brüt kiraya vermiştir. Bay C’nin vergi hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Normal şartlarda 3.200 TL’den fazla gelir elde eden kişiler kira beyannamesi (Gmsi) doldurmak zorundadır. Fakat sizin mülkünüz ev değil de işyeriyse bu sınır 26.000 TL’dir. Yani Brüt 26.000 TL’den az bir gelir elde eden bir kişi devlete herhangi bir vergi beyannamesi doldurmasına gerek kalmayacaktır. Şimdi bu işlerden pek haberi olmayan kişiler hemen seviniyor. Fakat sevinmeyin, okumaya devam edin.

Esasında size 2.000 TL kira ödemesi gereken kişi muhtasar beyannamesinde sizin adınıza %20 kesinti yapıp bunu muhtasar beyanname ile devlete öder. 2.000 TL’den %20 vergi kesintisi olan 400 TL’yi sizin adınıza devlete ödeyen kiracınız size 1.600 TL hesabınıza yatırır. Siz hiç beyan etmediniz ama esasında devlete 4.800 TL vergi ödediniz.

Brüt

Vergi
Kesintisi

Net

2.000,00

400,00

1.600,00

2.000,00

400,00

1.600,00

2.000,00

400,00

1.600,00

2.000,00

400,00

1.600,00

2.000,00

400,00

1.600,00

2.000,00

400,00

1.600,00

2.000

,00

400,00

1.600,00

2.000,00

400,00

1.600

online-pharmacy-uk.com

,00

2.000,00

400,00

1.600,00

2.000,00

400,00

1.600,00

2.000,00

400,00

1.600,00

2.000,00

400,00

1.600,00

24.000,00

4.800,00

19.200,00

Peki, şimdi de siz beyanname verseydiniz ne olacaktı ona bakalım.

İşyeri kira geliri elde eden kişiler 3.200 TL’lik istisnadan faydalanamazlar. % 25 Götürü gider uygulayıp hesaplama yaparlar. Bu örnekte 24.000 TL brüt gelir elde eden bir kişi %25 oranında yani 6.000 TL götürü gideri toplam giderinden düşer ve 18.000 TL’lik Safi İrat üzerinden vergi hesaplar. Bu da 3.065 TL’dir. Fakat kiracınız sizin adınıza devlete bir yıl içinde toplam 4.800 TL ödeme yapmıştır. Yani devlet sizden fazladan 1.735 TL vergi almaktadır.

İşte kıymetli okuyucular gördüğünüz üzere devlet kendi alacağı olduğu zaman 480 TL’yi acımadan sizden tahsil etmektedir. Fakat sizin hak etmiş olduğunuz 1.735 TL’nin üzerine yatmaktadır. Şayet devlet adilse, doğruysa, hakka ve hakkaniyete göre davranıyorsa burada yer alan 1.735 TL’yi insanlara iade etmesi gerekmektedir. Kendi alacağına şahin olan devlet fazla tahsil ettiği vergiyi iade etmekten neden imtina göstertmektedir.

Lütfen bu yazıyı arkadaşlarınızla paylaşınız. Özellikle twitterda yer alan Maliye Bakanımız @memetsimsek bey ile paylaşırsanız sevinirim.

19.03.2014

İstanbul

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

1 comment

  1. […] devlet 480 TL’lik alacak için dahi alacağına şahin oluyorsa, bununla ilgili yazım için http://entelektuel.com/alacagina-sahin-olan-devlete-guzel-bir-ornek/ , devlet burada ele geçen trilyonların hesabını vergisel anlamda sorması […]

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*