Dua

Rabbimiz ! Şayet Sen bize azap eder ve ayıplarımızın , günahlarımızın ortaya dökülüp utanılacak hallere maruz kalmamıza müsaade edersen , biz başka hangi kapının tokmagina dokunabiliriz.?! Bir kez daha , günahlarımız sırtımızda bir kambur gibi , onun hacaletiyle huzuruna geldik.Şayet bizi hatalarımızın karşılığı olan ikaba maruz bırakırsan , biz bunlara fazlasıyla müstehakız.Fakat , merhametinin ve şefkatinin enginliğiyle muamelede bulunursan , o da Sana pek yaraşır.

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*