Od-Bir Yunus Romanı / İSKENDER PALA

Geldi geçti ömrüm benim
Şol yol esip geçmiş gibi
Hele bana şöyle gele
Şol göz yumup açmış gibi

İskender Pala uzun süredir yazın alanında olan bir birey. Birçok eseri mevcut. Bu bağlamda İskender PALA ile ilk karşılaşan bireyler, bazı eserlerini okumuş bireyler, bütün eserlerini okuyan bireyler mevcut. İskender PALA’yı önyargı ile okumak durumunda olan bir kitle var. Bu o kitlenin elinde olan bir şey değil…

Reklam alanı bir kitap için önemli bir şey. İyi veya kötü değil önemli. İyi reklam iyi ürünü / kitabı zirveye taşıyabileceği gibi aynı ürünü / kitabı dibe götürebilir. Merak oluşturma çabasındaki hal. Size ait olan noktalara / bağlamlara sizi götürmesi bir diğer bakışta. Od-Bir Yunus Romanı ‘na dair yazılacak bu bundan sonraki yazılarda tıpkı bundan önceki yazılanlar gini bir yaşanmışlık üzerinden paritelenecektir. Üstte belirtilen merak hali yazarın dışında olanlar / olması gerekenler dizisine dairdir.

Kapı Yayınları’ndan çıktı eser. Birinci baskısı 100 bin adet. Kapı yayınları romana değer veren bir yayınevi. Yayınevi odaklı okuyucu kitleside mevcut. Gerçi bu kitle bazen kitapçılara uğradıklarında yer yer sorun yaşıyorlar. “Yok biz konusuna göre ayırıyoruz kitapları” biçimi tuhaf ! Bir eseri okutan nedir sorunu burda aralamak gerekiyor tabi ki… Yazar, yayıncı, konusu,…

Od-Bir Yunus Romanı terminaller silsilesi gibi. Bir terminaleden biniyorsunuz diğerine doğru yol alıyorsunuz. Bu yol hali Od-Bir Yunus Romanı ‘nın sonuna kadar devam ediyor. Hatta kitap bittiğinde siz o yolculuğa kendi içinizde devam ediyorsunuz.

Akış hali / yol hali ile hallenmemek mümkün mü ? Karakterlerle birlikte kendi akışınız / yolunuzda kitaba eşlik ediyor. Birlikte saldırıya uğruyorsunuz , “yıklıyorsunuz, sonra ayağa kalkıyorsunuz , ilerliyorsunuz ,… “Elif”leşiyorsunuz !

Buluşma olması kaybetmeyi içinde barındırır. Yıl her ne kadar 1320 olsa da 2011’ın kapısını çalmakta. Bir niyet okuma sözkonusu olacaksa da bu rotadan ilerleyerek yapılabilir … Yazarın esere yüklediği anlam / yol hali / akış ile okuyucunun yüklediği / yükleceği anlam / yol hali / akış farklı olabilir . Yazar bizi yayınevi adı ile müsemma kapıdan içeri alıyor lakin çıktığınız kapı farklı. Od-Bir Yunus Romanı ‘nın en güzel tarafı bu olsa gerek. İçerde birçok kapı var.

“İnsanlar ömürlerini satıp, dünyanın geçici emellerini ve mallarını alıyorlar, sonra da onlara dört elle sarılıyorlardı. Üstelik öyle de sıkı tutuyorlardı ki !.. Sandıklar ve hazinelere koyuyorlar, mevkiler ve makamlarla süslüyorlardı. Kimisi zenginliğe, kimisi şöhrete, kimisi güzelliğine yapışmışlardı. Eşiğinize geldiğimde ömrümün varı zenginliğimi de, güzelliğimi de Allah elimden almıştı. Sitare olmayan alem, olmasa da olurdu sanki. O’na sitem mi etmeliydim, düşmanlık mı, bilemedim. Sonunda Sitare’mi alana bende canımı satmayı uygun buldum ve gönlümü yalnızca O’na adadım; Sitare’mi güneşe kattım, mecazdan ve hayalde geçip O’nun aşk oduna, hakiki aşkın oduna yöneldim. ”

İşte bu paragrafta mikro bir örneklemi nefeslenebileceği gibi bireyin kendiyle olan savaşa gebeleniyor kelimeler! Bireyin iç savaşının / sorgu alanının kendisiyle olan halleri / dış alanla olan gelgiti/leri. Bir başlangıç ve bir sonuç Od-Bir Yunus Romanı olarak elbette mevcut lakin labirent sözkonusu olduğu için her okuyan kendi kapılarını aralıyor ve yeni kaplara yöneliyor !

Od-Bir Yunus Romanı ‘yla İskender PALA anlam aralığını bir üst noktaya çıkarmıştır. Sorgunun tünelleşemediği veya geciktiği / geciktirildiği düzlemlere ilaç olacaktır. Ücret noktasına veya korsan noktasına bir yönüyle kitap okuyan toplum bağlamına da katkı sunacak eserlerden biridir.

Ten fanidir

, can ölmez
Çün, gitti geri gelmez
Ölür ise ten ölür
Candan ölesi değil

İsmail Hakkı Şengül

4 comments

  1. […] http://entelektuel.com/od-bir-yunus-romani-iskender-pala/ Like this:LikeBe the first to like this. Posted in: entelektuel.comTagged: kitapPermalinkLeave a comment […]

  2. entelektüel diyor ki:

    Sizin okudugunuz kitaplara dair yazılarınız varsa entelektuel.com’da yayınlayabiliriz.

  3. yağmur diyor ki:

    ben suan bu kitabı okuyorum çok güzel ve bitmek üzere yunus emre asıklısı değilim ama bilmediğim bir çok seyi öğrendim .Yunus emre evli olduğunu bile bilmşiyrdum öğre nmiş oldum…

  4. […] Od-Bir Yunus Romanı / İSKENDER PALA […]

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*