Kira vergisi hesaplaması değişti

Gayrimenkul sermaye iradında istisna tutarı uygulaması değişti

Bir sene içerisinde elde edilen kira gelirleri izleyen yılın mart ayında Gayrimenkul sermaye iradı ile beyan edilmesi gerekmektedir. Beyan sürecinde ya vergi dairesine gitmeniz gerekmekte ya da internet üzerinden (https://intvd.gib.gov.tr/kirabeyan) beyanınızı verebilirsiniz. Elde ettiğiniz gelirin bir kısmını devlet sizden istememektedir. Devletin sizden istemediği bu istisna tutarı da Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. Maddesinde yer almaktadır. 2012 yılı için istisna tutarı 3.000 TL’dir. Devlet ayrıca size elde ettiğiniz iradın gider çeşidini gerçek veya götürü olarak seçmenize imkan sağlamıştır. Gerçek gider yöntemini gib.gov.tr’deki broşürlerden ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Götürü gider yöntemi ise Elde ettiğiniz kira gelirinden istisna tutarını çıkardığınızda kalan tutar üzerinden %25 oranında gider olarak kullanmanıza imkân verir ve safi irada ulaşabilirsiniz.

Bir örnekle 2012 yılında 13.000 TL kira geliri elde eden bir kişinin ödeyeceği vergi aşağıdaki gibidir.

 

Kira geliri     : 8.000

İstisna          : 3.000

Kalan        : 5.000

Götürü Gider    : 1.250

Safi İrat        : 3.750

Ödenecek Vergi: 562,50

Ayrıca damga vergisi eklenecek.

Fakat 15.06.2012 tarihinde çıkan kanunla bu istisna tutarından herkes faydalanamayacak. Kanun maddesinde “ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar(****) bu istisnadan faydalanamazlar.” ibaresi yer almaktadır. Yukarıda 13.000 TL kira geliri elde eden vergi hesaplaması Ücret, menkul ve gayrimenkul gelirleri 88.000 TL’den az olanlar için hesaplanacak.Bu kişi bu gayrimenkulün “dışında” ücret gelirleri veya menkul kıymetlerinden elde ettiği gelir Gelir Vergisi Kanunu’nun 3. Dilimininde yer alan 88.000 TL’den fazla ise bu kira gelirinin hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır.

Örneğin; Kira geliri 8.000, Ücret geliri 90.000 ise bu kişinin vergisi şu şekilde olacaktır.

Kira geliri     : 8.000

İstisna          : 0

Kalan        : 8.000

Götürü Gider    : 2.000

Safi İrat        : 6.000

Ödenecek Vergi: 900

Ayrıca damga vergisi eklenecek.

Yukarıdaki hesaplamadan da anlaşılacağı üzere bu kişinin ücret geliri ve kira geliri toplamı 88.000 TL’yi geçtiği için 562,50 TL yerine 900 TL kira vergisi ödeyecektir.

 

Gayrimenkuller ve Haklarda

Kanun Ad; GELİR VERGİSİ KANUNU

Madde No; 21

Kapsam;

(4369 sayılı Kanunun 27’nci maddesiyle değişen fıkra Geçerlilik; 1.1.1998 Yürürlük: 29.7.1998) Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 1.500.000.000 (*) (4842 sayılı Kanunun 16’ncı maddesiyle Kanuni had olarak belirlenmiştir. Yürürlük; 24.4.2003; Geçerlilik; 1.1.2003) lirası gelir vergisinden müstesnadır.(**) (280 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2012 yılı için 3.000 TL. )  İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.(***)

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile (6322 sayılı kanunun 5.maddesiyle değişen ibare; Yürürlük 15.06.2012)istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar(****) bu istisnadan faydalanamazlar.


Esas Tarife

 

Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No 103
Kapsam
 

 

(280 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere  aşağıdaki tutarlar belirlenmiştir.) Gelir vergisine tabi gelirler;

10.000 TL’ye kadar % 15
25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası % 20
58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL), fazlası % 27
58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL), fazlası % 35

oranında vergilendirilir.(1)

 

 

 

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

2 comments

 1. entelektüel diyor ki:

  Merhaba Özkan,
  Evet, yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına düzeltmek daha iyi.
  Çok teşekkürler.

 2. özkan diyor ki:

  “dışında” kelimesi biraz kafa karıştırmış hocam :) sanki kira geliri dışındaki gelirler 88.000 TL’yi aşmalı gibi anlaşılıyor. Sonraki satırlarda doğrusu yazıyor gerçi ama yazının yarısında çıkanlar olabilir :))

  “Bu kişi bu gayrimenkulün “dışında” ücret gelirleri veya menkul kıymetlerinden elde ettiği gelir Gelir Vergisi Kanunu’nun 3. Dilimininde yer alan 88.000 TL’den fazla ise bu kira gelirinin hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır.”

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*