İşverene kıyak, işçiye dayak

Bu yazıyı yazmamızın amacı devleti yöneten kişilerin sürekli olarak işçinin yanında olduğunu beyan edip aslında asıl kıyağı işçiye değil de işverene yaptığını göstermek üzere yazılmıştır.

Aşağıda görmüş olduğunuz hesaplamada asgari ücretten çalışan bir işçinin aylık sigorta priminde devlete ödeyeceği tutarın ayrıntısı bulunmaktadır. Size biraz bunu anlatmak istiyorum. Brüt ücretten net ücrete giderken işçinin maaşından kesilecek olan Mamullük

Psoriaasi tiedotus

, Yaşlılık ve Ölüm primleri olan %9 ve %5 oranındaki Genel Sağlık Sigortası primi kesilmekte, ayrıca %1 oranında İşsizlik Maaşı kesilmektedir. Ayrıca %15’ten başlayan Gelir Vergisi ve %0,00759 oranında Damga vergisidir.

İşçiden kesilen bu oranların yanında işçi çalıştırmanın işverene de bir maliyeti vardır. İşçi çalıştırmanın işverene maliyeti brüt maaşının %22,5’u kadardır. Bunun %2’si İşsizlik Sigortasının işveren oranı iken geri kalan %20,50’nin dağılımı aşağıdaki gibidir.

İşverenler işçi çalıştırdığı aydan bir sonraki ayın 23’üne kadar Sigorta Bildirgesi vermek zorunda be izleyen ay sonunda da bunu ödemekle mükelleftir. Yani Eylül ayında asgari ücretten çalıştırılan bir işçinin bu çalışmasını 23 Ekim’e kadar devlete bildirmek ve 31 Ekim’e kadar prim tutarını devlete ödemek zorundadır. Devlet borcuna sadık ve zamanında ödeme yapan ve daha önceden prim borcu olmayan işverenlere %5 oranında indirim yapmaktadır. Aşağıdaki çalışmada 1.134 TL’nin %5 oranında indirimi olan 56,70 TL’yi daha az ödemek zorundadır. Şayet işveren prim borçlarını düzenli ödemeseydi 388,85 TL yerine 445,55 TL ödemek zorunda kalacaktı.

Farkındaysanız işçi ve işverenden kesilen primleri işveren vakti zamanında ödüyor diye devlet işverene %5 gibi bir oranda “güzellik” yapmakta iken bu sadece işverenin faydalanabildiği bir uygulama. Bildiğiniz gibi işçiye hiç kimse bu ay primini ödemek ister misin? İstersen bu ay ödeme bir dahaki ay faizi ile birlikte ödersin dememekte ve işçi maaşını bile almadan maaşından kesintiler yapılmakta.

Şimdi sorulması gereken soru şu; işveren primlerini düzenli ödediğinde %5 indirimden faydalanıyorsa işçiler neden %5 indirimden faydalanamıyor? Belki bu rakamı az görebilirsiniz ama devletin Aralık 2013 ile Ocak 2014 dönemleri arasında Asgari ücrete nette sadece 42,32 TL zam yaptığını düşünürsek 56,70 TL’nin asgari ücretten çalışan işçiler için ne ifade ettiğini tekrar düşünmenizi öneririm.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/sigortalilik/isveren/isveren_prim_oranlari/

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*