Hz. Hüseyin’in Şehit edileceği hakkındaki bazı ihbar ve müşahedeler

Peygamberimizin zevcesi Hz.Ümmü Seleme der ki:

“ Resullulah aleyhiselam bir gün yanı üzerine yattı. Kaygılı ve üzüntülü olarak uyandı.

Sonra uyudu. Yine kaygılı ve üzüntülü olarak uyandı.

Yine uyudu. Sonra uyandı. Avucunda kırmızı bir toprak bulunuyor ve onu öpüyordu!

“Nedir bu?” diye sordum.

“Hüseyin için, Cebrail, bunun Irak toprağında öldürüleceğini bana haber verdi. Bu da oranın toprağıdır!”buyurdu.

Hz. Hüseyin’in şehit edileceği yerden Cebrail’in getirdiği toprağın Kerbela toprağı olduğu, Peygamberimizin bu yeri “ Kerb-ü bela; tasa, üzüntü” diye vasıflandığı da rivayet edilir.

Enes b.Malik’ten rivayete göre de; Yağmur Meleği Rabbinden izin alarak Peygamber Aleyhisselamın yanına gelir.

Peygamber Aleyhisselam:

“ Ey Ümmü Seleme! Kapıyı üzerimize kapa, yanımıza kimseyi bırakma!”buyurur.

O sırada Hz. Hüseyin koşarak kapıya gelir. Hz. Ümmü Seleme onu içeri bırakmaz. Fakat Hz. Hüseyin kapıyı zorlayıp içeri dalar. Kendisi Peygamberimizin kucağına atar.

Peygamberimiz onu boynuna, omzuna alır; öper, sever.

Melek, Peygamberimize:

“Onu çok mu seversin?”diye sorar.

Peygamberimiz:

“Evet” buyurur.

Melek:

“İyi ama ümmetin onu öldürecektir” der.

Peygamberimiz:

“Demek onu öldürecek olanlar, mü’minler ha!?” buyurur.

Melek:

“Evet! İstersen, onun öldürüleceği yeri de sana göstereyim?”der.

Peygamberimiz “Olur!” deyince, melek getirdiği bir avuç ıslak, kızıl toprağı Peygamberimize gösterir.

Hz.Ümmü Seleme de onu alıp elbisesinin eteğine koyar.

Peygamberimiz, Hz.Ümmü Seleme’ye toprağı verirken:

“Bu toprak kan haline gelince, Hüseyin şehit edilir!”buyurur.

Hz.Ümmü Seleme onu sırça bir çanak içinde yanında saklar.

Hz. Hüseyin’in şehit edildiği gün, toprağın kan haline geldiğini görür.

Peygamberimiz bu husustaki ihbar ve müşahedeleri, vefatlarından elli yıl sonra, Hicretin 1. yılında Kerbela’da cereyan eden facia ile gerçekleşmiştir.

Hz.Hüseyin ve Kerbela faciası.

M.Asım KÖKSAL

Not: Bu yazıyı arkadaşlarımla paylaştığımda bu sözlerin kaynağının doğru olmadığını,  kimi kişilerin Kerbela faciasını sıradanlaştırmak adına uydurduklarını söylediler.

Doğrusunu ALLAH c.c. bilir.

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.