Liberaller Kürt sorunundan nemalanıyor mu? İstediğimiz cevap

Aşağıdaki yazıyı http://entelektuel.com/liberaller-kurt-sorunundan-nemalaniyor-mu yazıma yorum bırakmış Hakan isimli arkadaşımızın yorumudur. Yorumu çok beğendim. Bu yüzden ayrıca bir yazı olarak entelektuel.com’a ekliyorum.

Türkiye gibi askeri vesayet altındaki kamu hukukuna sahip bir ülke de(82 anayasası) sadece liberal olma açısından değil statükocu olmamak zor genel olarak bakarsak
Hukuk devleti dediğimiz de yargı konusu en önemlisidir çünkü anayasanın 2 inci maddesinde devletin şeklini belirleyen nizamlardan birisi hukuk devleti ilkesidir hukuk devleti aslında bazılarının anlaması gerek ya da babasının çiftliği zannedenlerin en başta anlaması gereken yapısıdır bana göre hukuk devleti dediğimiz hadise babasının çiftliği zannedenlerin değil vatandaşlarına temel hak ve özgürlüklerini tanıyan devletin idare organının hukuka bağlılığını sağlayarak vatandaşlarına hukuki güvenlik getiren devlettir ama vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerine güvence getirmezse idarenin hukuka bağlılığını sağlayamazsa devletin yargı organının bağımsız bir şekilde bırakılmazsa hâkimler baskı altında kalırsa herhangi bir kesimden merciden şahsiyetten hâkimler hürce işlerini yapamazsa herhangi bir yerden müdahale gelirse o devletin adalet mekanizması toplum barışı halkın devlete karşı güveni sarsılır adam neden sevsin artık devletini adaletin olmadığı yerde zulüm ve huzursuzluk mesken tutar o yüzden devletin yargı organı en temel ve en çok önemli gördüğüm devletin mekanizmasıdır zira anayasanın 10 uncu ve ceza kanunun 3 üncü maddesinde herkes söz de eşittir diyor ama pratikte göremiyoruz zira işte kürt sorunu veya başka sorunların kaynağı da bu hukuk devletini bir türlü sağlamamızdan geliyor.
İktisadi olarak bakarsak üretim ve dağılım kararlarının devlet tarafından alındığı her şeye karışan tavan ve taban fiyatlarını belirleyen bütün kaynakların devletin elinde olan üretimin planlı bir şekilde yapıldığı monopol ya da tekelci anti rekabet anti özel mülkiyet in kumanda ekonomisine karşıyım bireylerin kendi kafa dengi ortaklarını bulup fizibilitesini yapıp ekonomik teknik yasal örgütsel araştırmasını yapıp arsasını belirleyip üretime geçtiği işletmesinde kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda pazarda serbestçe fiyatların arz ve talebe göre belirlendiği iktisadi düzende faaliyet göstermeleri gerekir zira dünyadaki bu resesyondan Türkiye kabul edelim ki yara aldı makro ekonomik verilerimize baktığımız da yüz de 6 küçülmüşüz istihdam da kötü cari açığımız da öyle çok iyi durumda değil finansal piyasalarımız dünyadaki o büyük ekonomilere bakarsak fena değil maliye politikaları gene klasik cari açık uçunca dolaylı dolaysız vergilere bindirin faturalar alsın başını gitsin hükümetin orta vadeli programına da baktım pek de 2010 dan açıkçası umut görmüyorum yüz de 4 büyüme hayal gibi görünüyor ama piyasa sisteminde devam edilmesi gerekir.
Evet devlet vatandaşlara hukuki güvence getirecek korku şiddet uygulamayacak ne diyor şeyh Edibali insanı yaşat ki devlet yaşasın o yüzden bu ülkenin vatandaşlarına hukuki güvenlik getireceksin ama bu güvenliği darbelerle yapmayacaksın bir defa mutlaka askeri vesayetteki şu anayasa değiştirilmesi bütün Türkiye’de ki kesimleri kapsayan anayasa yapılmalıdır yani daha ne kadar geri bırakılacak bu ülke yazık değil mi kaç nesil harcandı
Kürt sorununa gelirsek şahsım adıma vatan millet bayrak gibi kavramlarım yok insanların etnisitelerine saldırılmasını hoş bulmuyorum insanlar salt insan olduğu için değerlidir insanları beşeri sermaye yapmazsanız çobana koyunluk yaptırırsanız bu tür sosyal ve siyasi olaylar olur Kürt sorunundan kimlerin faydalandığı açık Kürt sorununa bu ülke 350 milyar dolarını toprağa gömmüş ve 46 bin canını vermiş hem maddi hem manevi yaralar açmış bir an önce çözülmelidir bu sorun ama işte asıl bu işten faydacılık yapanların işlerine gelmiyor yazınızı zevkle okudum sitenizi ve sizin yazınızı takip etmeye çalışacağım.

Hakan arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz.

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*