Makam

Esasında mağaralarda yaşasaydık hani kimi kimselerin dediği gibi ilk insanlar mağaralarda yaşıyorlardı oralarda yaşıyorduk oralarda yaşasaydık işte makam diye bir şey olmayacaktı fakat insanlar birlikte yaşıyorlar ve birbirlerimizle etkileşim halindeyiz böyle olunca herkesin bir görevi oluyor ve bu görevi yapan insanlar bu görevleri yaparlarken başlangıçta herkes en iyi yaptığı şeyi yaparlarken günümüzde insanlar en iyi yaptıkları şeyden ziyade en iyi olanı yapmak için uğraşıyorlar, uğraşıyoruz ve buna ulaşmak adına eğitim alıp emellerimize ulaşmak için çabalıyoruz, ıkınıyoruz bir bakıma. Bu bizim kendi kişisel gelişim ve kendi çıkarlarmış için yaptıklarımızdır. Burada ben kendim için iyi olanı seçtiğim için bu yolda ilerliyorumdur. Bu noktaya ulaşmak için kendi çabalarımdan başka hiçbir çaba bana bir katkı sağlamaz.Bütün bunlara karşın bir de etkileşim halinde yaşadığımızdan dolayı kimileri kimilerinden belirli noktalarda üstün oluyorlar. Bunlar da kendilerine göre belli meslekler seçiyor ve bazıları ülke kaderini değiştirecek noktalarda, rütbelerde bulunuyorlar. Kimilerinin bir sözü bizi bir başka ülke ile savaş edecek noktaya getirirken kimilerinin bir sözü hatta sözü bırakın fendim bir anayasa kitapçığını masaya fırlatması bu ülkede yaşayan insanların ceplerindeki paralarını yani yaşantılarını değiştirebiliyor.Bu noktada işte sorun burada başlıyor. Makam var fakat bu makamı ne kadar doldurabiliyor insanlar. Farzı misal uzağa değil evinize bakın kardeşiniz, oğlunuz veya kızınız örgenci ise ondan istenilen sadece ve sadece derslerinde başarılı olmasıdır. Ondan başka hiçbir şey istemeyiz. Eve para getirmek onun asli görevi değildir. Bir erkeğin görevi de evine ekmek parası denilen kutsal parayı getirmek ve ailesinin geçimini sağlamaktır. Bu böyle olduğu surece kimse ne örgenciye ne aile reisine bir şey der. Çünkü kendi görevlerini yapıyorlar. Fakat yapamadıkları zamanda ailesi o kişileri gidip sokağa atmaz. Çalışkan bir örgenci değilse iş hayatına daha erken atılır ona göre bir yaşam sürer.Bir muhasebecinin görevi şirketin mali işlerini ve şirket kazancının vergisel boyutu ile ilgilenmektir. Şayet bu görevi yapamıyorsa o kişinin görevine derhal son verilir ve serbest piyasada bu muhasebeci yerine aynı veya daha iyi nitelikte yeni bir muhasebeci bulunur. Kişiler doldurdukları makamları, o deri koltukları tam manasıyla doldurmalıdır, o koltuğun yeri odur. O koltukta oturduğu surece ondan bir şeyler istenirken o koltuktan indikten sonra o kişiden hiçbir şey istenmez.Ne koltuk sevdasıymış bu kardeşim.

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*