Ramazan kumanyasında devletin payı ya da eli

Ramazan ayı olması hasebiyle işverenler çalışanlarına muhtelif büyüklükteki kumanya paketlerini dağıtmaktadırlar. Devlet denilen herkes tarafından kabul edilmiş organizasyonun her türlü işlemden vergi ya da harç almak gibi bir görevi kendinde görmesinden dolayı elini şirketlerin Ramazan kumanyalarına da uzatmış ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma içerisinde de kendisini göstermiştir.

Şirketler kendi çalışanları yerine Kızılay ya da vergi mükellefiyeti olan başka bir yardım kurumuna bağış yapsa vergisel olarak avantajlıyken bu yardımları kendi çalışanına yaptığında karşımızda devleti görüyoruz.

Aşağıdaki örneği muhasebe bilmeyenler için ben özet geçeyim. Bir şirket çalışanlarına 43.200 TL’lik yardım dağıttığında bu dağıttığı yardımdan dolayı 14.527,84 TL Gelir Vergisi, 383,54 TL Damga Vergisi ve 320 TL (3.5000 TL-3.200 TL)KDV vergisi olmak üzere toplam 15.231,38 TL vergi çıkmaktadır.

Şimdi bir yanda ek vergi yükleri diğer yanda ise Kızılay’a yapılacak yardımlarla vergi muafiyetleri. Elinizi vicdanınıza koyup söyleyin bu durumda kim çalışanına yardım yapar?

Cevap vereyim, bir çok firma bu vergi yüküne rağmen personeline Ramazan ayında kumanya dağıtımı yapmaktadır. Keşke devlet elini Ramazan kumanyasından elini çekse de işçiler ortalama %35 daha fazla meblağda yiyeceğe kavuşsalar daha iyi değil mi?

 

Not: aşağıdaki örnek Lebib Yalkım Mevzuat dergisinden alınmıştır ve personelin vergi dilimi %25 olarak kabul edilmiştir. Bu vergi dilimi %15 ile %35 arasında değişebilir. KDV’deki 320 TL ise indirilecek kdv ile yeni KDV matrahı üzerinden hesaplanan kdv farkıdır.

 

A Taşımacılık Ltd. Şti. personeline dağıtmak için içerisinde yiyecek ve içeceklerden oluşan 1.000 tane ramazan paketini tanesini 43,20 TL’den (40,00 TL + 3,20 TL KDV) olmak üzere toplam 43.200,00 TL’ye (40.000,00 TL + 3.200,00 TL) satın almıştır.

 

Alış Kaydı: Bu durumda A Taşımacılık Ltd. Şti. almış olduğu ramazan paketlerine ait faturayı yasal defterlerine kaydettiği dönemde 3.200,00 TL KDV’yi indirim konusu yapacaktır. A Taşımacılık Ltd. Şti.’nin yapacağı alış muhasebe kaydı şöyle olacaktır.

————————————/———————————–

157 DİĞER STOKLAR                        40.000,00

191 İNDİRİLECEK KDV                       3.200,00

………………………….. KASA HESABI                                   43.200,00

————————————/———————————–

Ücret ve KDV Kaydı: Ücrete ilişkin muhasebe kaydı için öncelikle ilgili personelin tabi olduğu gelir vergisi diliminin bilinmesi gerekmektedir. Ramazan paketi dağıtılacak personelin % 25 oranında gelir vergisine tabi olduğunu varsaydığımızda personele sağlanan menfaatin brüt tutarının bulunması gerekmektedir. Ayrıca brüt ücret tutarına ulaşırken binde 6,6 oranında kesilen damga vergisi de dikkate alınacaktır.

 

Gelir vergisi tevkifat oranı : % 25

Damga Vergisi tevkifat oranı : % 0.066

 

Bu durumda net ücreti brüte iblağ ederken damga vergisi tevkifat oranı ile gelir vergisi tevkifat oranının toplamını göz önüne alarak brüt matrahın bulunması gerekmektedir [1-(0.25 + 0,0066)=0,7434].

 

Brüt ücret matrahı 43.200,00 / 0,7434 = 58.111,38

Gelir vergisi tevkifat tutarı = 58.111,38 x 0,25 = 14.527,84

Damga vergisi tevkifat tutarı = 58.111,38 x 0,0066 = 383,54

 

Diğer taraftan Ramazan paketlerinin personel teslimi KDV ye tabi olduğu ve de KDV nin matrahının emsal bedel olması nedeniyle 40.000,00 TL’ye Vergi Usul Kanunun 267’nci maddesinin 2’nci sırasındaki emsal bedel olan % 10 oranı ilave edilerek KDV matrahı bulunacaktır. Bu durumda;

 

– Ramazan Paketinin Maliyet Bedeli: 40.000,00 TL

– VUK’ un 267/2. maddesine göre emsal bedel: 44.000,00 TL

– KDV Matrahı: 44.000,00 TL

– Hesaplanan KDV: 3.520,00 TL

Yapılacak olan muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

 

————————————/———————————–

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                58.431,38

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR               14.911,38

……………………………………………….. Gelir Vergisi Stopajı 14.527,84

………………………………………………..Damga Vergisi Stopajı 383,54

………………………………………………..157 DİĞER STOKLAR                          40.000,00

………………………………………………..391 HESAPLANAN KDV                          3.520.00

————————————/———————————–

 

 

entelektüel

Edebiyatı sever, şiir dinlemeyi sever, liberal ve politik bir kişidir.

3 comments

  1. […] Ramazan kumanyasında devletin payı ya da eli […]

  2. amarat diyor ki:

    Doğru diyorsun, şeriat falan gelir ülkeye, dikkat etmek lazım.

  3. özkan diyor ki:

    kadir çok haklısın, ama devlet sadece ramazan paketlerine vergi muhafiyeti tanırsa laikliğe aykırı diye sokağa dökülürler alimallah.

E-posta adresiniz gösterilmeyecek. Gerekli alanlar * ile işaretlidir.

*